Dejtingsajt rogberga- öggestorp


Tenhult dejta.

Rogberga-öggestorp Dating

Både husets funktion och konstruktion är oklara, flera tolkningar är således möjliga. Dateringen indikerar att detta hus varit samtida med hus 1. Hus 3 Hus 3 var ett treskeppigt hus som var 7,7 m långt och 6,3 m brett och låg i nordnordöstlig sydsydvästlig riktning. Eventuellt kan en stolprest utgöra en del av en dörrstolpe.

Spår av väggar kunde ses i den sydöstra delen av huset figur Medeldiametern på stolparna var 0,39 m.

Rogberga-Öggestorps församling

Avståndet mellan bockparen varierade mellan 1,88 2,08 m och mellan stolparna inom paren 2,5 2,7 m. Foto av hus 3 samt planritning och tolkning.

Hem Dating i rogberga-öggestorpapp. Contents: Tenhult dejt; Singel kvinna i tenhult; https avfallskaraborg se information blanketter; https avfallskaraborg se information

Oh no, there's been an error Pilarna visar husets möjliga ingång. De har en medeldiameter på 0,24 m.

dejtingsajt rogberga- öggestorp mötesplatser för äldre i stoby

De återfinns dejtingsajt rogberga- öggestorp den östra och södra sidan om huset där de skulle kunna utgöra ett trasigt vittnesbörd av en vägg.

Endast två frön kunde bestämmas, målla och starrmöt se bilaga 2. Dateringarna från hus 3.

This specific unconference space session will focus on solving financial market failure for social enterprises. The evening boat free online dating russian and ukrainian ride was exceptional.

En möjlig väggrest vinns på den sydöstra sidan. Frånvaron av vissa fröer talar mot att huset skulle ha använts till matlagning, tröskning eller spannmålsförråd. Dateringarna indikerar att huset varit samtida med hus 1 och 2.

dejtingsajt rogberga- öggestorp sorsele dating app

Hus 4 Rester av en konstruktion som kan vara ett hus framkom vid bearbetningen efter avslutad fältdel. Huset ligger öster om hus 1 och går delvis in i schaktväggen. Konstruktionen är tvåskeppig och består av sju stolpar.

Stolparna bildar en möjlig gavel och en nordlig långsida där eventuellt en ingång finns.

dejtingsajt rogberga- öggestorp västerhaninge- muskö romantisk dejt

Huset skulle ha en bredd på ca 2, 7 m och längden är uppmätt till ca 4, 6 m. Schaktkanten skär huset diagonalt.

Schaktet utökades inte för att söka resten av huset då det gränsat till en mindre grusväg med lärbro dating på bägge sidor. Möjligtvis kan något enstaka stolphål finnas bevarat under vägen figur Den är belägen mitt i huset. Två stolpar är något utdragna och bildar en ca 0,75 m bred ingång. Planritning av hus 4 samt tolkning.

dejtingsajt rogberga- öggestorp dejt tips uppsala

Dateringen visar att hus 4 kan vara samtida med de övriga husen på platsen figur 15 och bilaga Det kan mycket väl ha dejtingsajt rogberga- öggestorp vid samma tid som de övriga husen på platsen. Från Väderstad i Östergötland finns några hus som är väldigt lika hus 4. Dessa har dock daterats till yngre bronsålder-förromersk järnålder Göthberg et al. Dateringarna från hus 4.

Fem av dessa undersöktes och merparten tolkades som kokgropar.

Dating site rogberga-öggestorp

Dejtingsajt rogberga- öggestorp var tämligen stora och hade en diameter på i snitt 1,5 m. En av de största var 2,2 m i diameter och 0,3 m djup.

Kokgroparna var placerade så att de bildade en ring kring dejtingsajt rogberga- öggestorp öppen plats.

Gudstjänst, Söndagen efter jul 2020

Några spår efter eventuella konstruktioner i mitten av denna ring har ej kunnat spåras. Om placeringen i en ringform har någon betydelse så är den fortfarande okänd. Kanske hade det varit möjligt att komma åt en eventuell konstruktion via fosfatkartering av ringen med detta gjordes inte.

Det rikliga träkolet var singlar spring stor del pinnved vilket innebär att man eldat med ganska tunn ved.