Stenungsund single


Roxy Recordings

Ett webbinarium om Agenda och ett inspirerande exempel på vattenhantering i nordöstra Brasilien Stenungsund single bl. Mer information om hur man kan ansluta till webbinariet kommer att delas här och mailas ut till anmälda så småningom.

För mer information om webbinariets programpunkter, läs här For information in English, read here.

stenungsund single

Projektet lyckades med målsättningen, vilket gör det möjligt för familjerna att bo på landsbygden och vid sin odlingsmark.

Detta framgångsrika initiativ är ett samspel mellan innovativ teknik, social gemenskap, samt lokalt och internationellt samarbete som i grunden förändrat stenungsund single liv och villkor på den brasilianska landsbygden.

stenungsund single

Vattenreservoarerna har radikalt minskat migrationsvågen till de stora städerna. Migrationen har skapat problem både på landsbygden och i storstadens slumområden och präglat nordöstra Brasilien, inte minst efter den omfattande stenungsund single som inträffade under och talet.

Klockor säljes i Stenungsund

Förutom att cisternprojektet har underlättat för människor att bo kvar på sin mark, har det också skapat förutsättningar för att bygga blomstrande jordbruksföretag. Ett exempel är bröderna Montero-Lopez.

stenungsund single

Via denna länk kan du se en stenungsund single presentation min av deras affärsverksamhet. I december besökte dokumentärfilmaren Simon Stanford Pernambuco-provinsen, nordöstra regionen i Brasilien, för att filma en pilot för en dokumentär om projektet.

En tio minuters första version av dokumentären kommer att visas under webbinariet. Mer än gräsrotsorganisationer har samarbetat i utvecklingen och genomförandet av projektet.

stenungsund single

Webbinariet fokuserar på den framgångsrika modellen för vattenhantering i nordöstra Brasilien och hur detta arbete kan knytas till Agenda och stenungsund single olika delmål. Agenda — 17 mål för hållbar utveckling FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agendavisar på en ambitiös men också helt nödvändig vision för vår värld.

Dating Stenungsund Men | Sweden

För att nå de 17 målen och delmålen, som alla hänger ihop och bygger på varandra, krävs ett brett och uthålligt engagemang från hela samhället. Politik, näringsliv och civilsamhälle behöver samverka, såväl globalt som lokalt.

Arbetet med regnvattencisterner i nordöstra Brasilien är ett konkret exempel på ett sådant engagemang, och på hur vi med stenungsund single små resurser kan göra stor skillnad för en mer hållbar värld. Projektet berör särskilt mål 6 om rent vatten och sanitet för alla och delmål 6.

stenungsund single

En av de viktigaste frågorna på dagordningen var hur ökenutbredningen skulle stoppas. Under konferensen byggde lokala icke-statliga organisationer en regnvattenscistern till staden.

Brasiliens miljöminister fick se cisternen och hörde talas om planen att bygga en miljon cisterner för behövande familjer i halvöknen i nordöstra delen av Brasilien. Han imponerades av arbetet och utlovade statligt stöd stenungsund single projektet.

Stenungsbaden Yacht Club, Stenungsund - omdömen

Utan samarbete mellan familjer, lokala icke-statliga organisationer, internationella icke-statliga organisationer och den federala staten, skulle en miljon cisternprojektet inte ha varit den formidabla framgången det är, säger Himledalen dating app De Souza Lima med doktorsexamen i jordbruks- och skogsbruksvetenskap. Marcelino De Souza försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling i mars i ämnet internationellt samarbete, organisationer och nätverk i det civila samhället som påverkar den offentliga politiken för samexistens där det råder semi-arida villkor; lokala sammanhang och familje-lantbrukets långsiktiga hållbarhet.

Några stenungsund single för diskussion — Kan denna modell överföras till andra samhällen som drabbats av torka? Övrig information: Webbinariet kommer främst att hållas på svenska.

Boka Hotell & Restaurant Solliden

Interaktivt deltagande kommer att uppmuntras. Webbinariet kommer att spelas in för framtida stenungsund single. För ytterligare information och frågor skicka e-post till kontakt stofn.