Värö single


Tekniken som problem och värö single föroreningsmotstånd och teknikval i talets svenska pappersmassaindustri Söderholm, Kristina Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences. In this field of study, phenomena such as industrialisation, as well as economic and technological progress, have often been understood solely as the causes of environmental degradation with few attempts to examine the more complex features of the technology-environment relationship.

  1. Värö 11 Väröbacka karta - festivalscork.com
  2. Chalmers Open Digital Repository: Study of Black Liquor Evaporator Fouling at Södra Cell Värö
  3. Северная Дакота - это Грег Хейл.

In the late s, though, scholars in the fields of history of technology, environmental history and business history extended the focus of historical studies on the internal and external dynamic processes that shape industrial production technologies with severe impacts on the natural environment.

This study analyzes the technology choices confronting business enterprises, which have been exposed to public concerns and legal claims concerning their polluting activities. In this study we analyze in particular the underlying motives that induce a company to implement environmentally benign production technologies, as well as the process of technology choice and development at the company level.

Rosenberg argues that decisions about the design of värö single production technology are made under incomplete information about technical solutions and their costs. This implies that technology choices are often characterized by the search for knowledge that enables the company to implement existing but not yet developed technical potentials, rather than a choice between ready-made technical solutions.

dating i sandhult dejt skummeslöv

Empirically the study focuses on the technology choices of two Swedish pulp and paper mills, which both were subjects to conflicts concerning their pollution into water and air. These conflicts include the one concerning Örebro paper mill,and the more recent Värö mill conflict, A comparison of these conflicts — from two distinctly different time periods — permits an analysis of how värö single choice processes are affected by increased knowledge about the pollution problems as well as by advances in the production of technology.

Thus, while värö single Örebro paper mill värö single a pioneer in initiating cooperation with its competitors, the Värö mill could benefit from previous advances in knowledge and implement — more or less well established — technological solutions. The result of the study suggests therefore that industrial cooperation within the environmental field does not vill hitta en pojkvän have to be initiated by public organizations and institutions, but can also emerge as the result of the initiatives of a single company.

vittsjö dating apps träffa singlar asarum

The fact that the Örebro and Värö mills both faced a negative public opinion concerning their polluting activities, imply that the respective technology choice processes were influenced by the interests and motives of the opinions. The complainants in the two conflicts legitimized their arguments and complaints by referring implicitly or explicitly to existing laws and regulations, and by engaging the relevant scientific expertise.

The two companies also engaged scientific experts, largely in order to learn more about potential technical solutions to the pollution problem but also to confront the arguments of the complainants and their respective experts.

The analysis in this study provides support for the notion that these types of controversies are värö single by arguments and värö single that are largely based on values and attitudes rather than on scientific facts.

Dalsland Kanot Maraton 2018

The study also illustrates how the controversies motivated the complainants in the respective conflicts to reframe their arguments, and, for instance, express their concerns in more general and definitive terms. The technology choice processes of both mills are clear examples of the floating distinction between technology choice and technological development.

online dating i oviken grillby dating apps

The search for technical solutions was not cost-free, especially not for the Örebro mill, which even had to initiate basic scientific research to solve the problem of the sulphate odour. Both mills had in the past invested in a lot of technology-specific human and physical capital, and they therefore faced strong incentives to direct the environmental activities toward technical solutions that could make as much use of this capital as possible.

Värö single, although 60 years lapsed between the two conflicts, the measures undertaken to värö single the emissions at the two mills were remarkably similar. Abstract [sv] Parallellt med att miljöfrågorna flyttat fram sin position i samhällsdebatten har historiker världen över visat ett ökat intresse för att värö single relationen mellan människan och den naturliga miljön.

I denna historieskrivning har dock ofta fenomen som industrialisering, samt ekonomisk och teknisk utveckling, endast betraktats som förklaringar till miljöns degradering, under det att få försök gjorts värö single utforska de mer komplexa särdragen i dessa fenomens relationer med miljön. Detta har bidragit till att det inom teknik- miljö- och företagshistorien, sedan sent tal efterfrågats ett utökat fokus på de interna och externa dynamiker som format utvecklingen av de industriella produktionsmetoder som haft en stor inverkan på miljön genom historien.

Denna studie fokuserar på de teknikval som företaget ställs inför till följd av att det utsätts för värö single kring dess förorenande verksamhet.

  • Javascript är avstängt
  • At a pulp mill the single largest energy consumer is the evaporation plant.

Genom en företagsansats får vi en fördju-pad förståelse för relationen mellan industriell produktionsteknik och miljön genom att det ytterst värö single i företaget som teknikvalet görs, och analysen möjliggör en studie av motiven till sökandet efter miljövänlig teknik samt av vad som karakteriserar teknikvalsprocessen.

Nathan Rosenbergs syn på teknikval och teknikutveckling utgör en central utgångspunkt i denna studie. Enligt Rosenberg fattas beslut om utformandet av produktionstekniken under ofullständig information om inte minst möjliga tekniska åtgärder och dessas effekter.

Detta innebär att teknikval ofta kännetecknas av sökandet efter tekniska kunskaper för att kunna tillämpa ej ännu utvecklade tekniska möjligheter snarare än av ett val mellan färdiga tekniska lösningar. Mer specifikt fokuserar denna studie på de teknikval som görs till följd av att det individuella värö single utgör föremål för en konflikt om dess förorenande aktiviteter.

Genom att jämföra konflikter från två så vitt skilda perioder angående samma typ av utsläpp från en och samma industri, ges vi bl.

singlar i skallsjö träffa tjejer i vrigstad

Givet det kollektiva intresset för att lösa föroreningsproblemen, finner vi att pappers- och massaindustrin initierade en rad värö single forskningsverksamheter kring renare produktionsmetoder under inte minst och talen. Således visar denna studie bl.

Värö dating app

Att Örebro Pappersbruk och Värö bruk utgjorde föremål för konflikter innebar också att företagens teknikval påverkades av de respektive opinionernas intressen och motiv, inte minst dessas problemdefinitioner av de externa effekterna av produktionen.

Även företagen engagerade sakkunniga i syfte att inhämta information om bl. Liksom i tidigare studier om vetenskapliga kontroverser, belyses även i denna hur värderingar och bristen på objektiva sanningar blottläggs i sådana kontroverser.

dejt aktiviteter i uddevalla arvika dejta kvinnor

Studien visar också hur detta motiverade opinionerna i Örebro- och Värökonflikterna till en förskjutning i argument-eringen, bl. Både Örebro Pappersbruks och Värö bruks teknikvalsprocesser belyser den flytande distinktionen mellan teknikval och teknikutveckling, d.

raus dejta kållands- råda kvinna söker man

Sökandet efter dessa möjligheter är dock inte kostnadsfritt. Inte minst för Örebro Pappersbruk, som var nödgat att initiera ren grundforskning för att värö single problemet med sulfatlukten, blev kostnaderna för sökandet efter teknisk kunskap omfattande. Vidare hade de båda bruken under en längre tid investerat betydande resurser i såväl fysiskt kapital som i mänskligt kunnande kopplat till en viss produktionsteknik, varför det var naturligt för dem att främst implementera s.

  • Värö 13 karta - festivalscork.com
  • En säker och pålitlig dating app Och storbritannien detta ämne men du har upplevt ganska fantastiskt hur år gammal för att ägna uppmärksamhet från hela tiden.

Dessutom handlade det — trots de ca 60 åren som förlöpte mellan konflikterna — i en inte obetydlig omfattning om förvånansvärt likadana tekniska åtgärder som implementerades vid de båda bruken. Place, publisher, year, edition, pages Luleå: Luleå tekniska universitet,